Doğum günü, yeni işe başlayan veya işten ayrılacak personel ve bunun gibi duyurular intranet uygulamalarında sıklıkla kullanılan fonksiyonalitelerdir. Bu tür fonksiyonaliteleri geliştirirken kullanıcıların My Site’larını linklemek özellikle social yönü ön plana çıkan SharePoint 2013 için kullanışlı bir özelliktir. Örnek olarak aşağıdaki gibi bir duyurular web partımız olsun:

Duyurular
Duyurular

My Site Host Url’i almak için User Profiles Manager’a ihtiyacımız olacaktır:

SPServiceContext service = SPServiceContext.GetContext(SPContext.Current.Site);
UserProfileManager upManager = new UserProfileManager(service);

Kullanıcının My Site’ını istediğiniz kontrole aşağıdaki şekilde, “Person.aspx” sayfasına kullanıcının Account Name’ini Query String’e parametre olarak geçerek  linkleyebilirsiniz:

“İyiki Doğdun <a href='” + upManager.MySiteHostUrl + “Person.aspx?accountname=” + SPContext.Current.Web.CurrentUser.LoginName + “‘>” + SPContext.Current.Web.CurrentUser.Name + “</a>”

 

Reklamlar