Bu yazıda MOSS 2007 ortamında bulunan portallerin Sharepoint 2010 ortamına nasıl aktarılacağı üzerinde duracağız. MOSS 2007’den Sharepoint 2010’a geçiş için iki yöntem vardır. Birincisi, portalin content veritabanını Sharepoint 2010 database server’a taşıyarak portalimizi Sharepoint 2010 ortamına geçirebiliriz. İkincisi, MOSS 2007’nin kurulu olduğu ortam Sharepoint 2010 kurulumu için yeterli ise Sharepoint 2010 kurulum paketi ile visual upgrade gerçekleştirmektir.

Content Database Taşıma

1. Central Administration->Operations->Servers in Farm tıklayarak Share Point 2007 portalinizin versiyonunu kontrol edin. Content veritabanını taşıyabilmeniz için SP2 yüklü olması gerekmektedir. SP2 yüklü değil ise öncelikle WSS 3.0 SP2 ve Office Server 2007 SP2’yi yüklemeniz gerekecektir. SP2 yüklü ise Share Point 2007 versiyon bilgisi aşağıdaki gibi görünecektir:

MOSS 2007 Version
MOSS 2007 Version

2. Central Administration->Application Management->Site Collection List tıklayarak portalinizin content database’ini öğrenin.

Content Database
Content Database

3. Share Point 2007 veritabanlarının bulunduğu SQL Server’a, SQL Server Management Studio ile bağlanın. Content veritabanının backupını alın. (Database server’a girerek veritabanını detach edip data ve log dosyalarını Share Point 2010 veritabanlarının bulunduğu server’a kopyalayabilirsiniz)

4. Aldığınız backup’ı Share Point 2010 veritabanlarının bulunduğu SQL Server’a restore edin. (Detach edip server’a kopyaladığınız data ve log dosyalarını, SQL Server’ın data dosyalarını tuttuğu lokasyona kopyalayıp SQL Server Management Studio’dan Attach edebilirsiniz.)

5. Share Point 2010’da Central Administration’dan yeni bir web application oluşturun.

6. Share Point 2010’da Central Administration->Application Management->Manage Content Databases tıklayarak oluşturduğunuz yeni web application’ın content veritabanını görün. Content veritabanının ismini tıklayın. Açılan sayfada Remove content database seçeneğini seçerek content veritabanını silin.

Remove Content Database
Remove Content Database

7. Command promptta aşağıdaki komutu çalıştırın:

stsadm -o addcontentdb -url http://webapplication:port -databasename content_db_name -databaseserver db_server

Add Content Database
Add Content Database

8. IIS’i resetleyin.

Bu şekilde content veritabanı seviyesinde taşıma yaparak Share Point 2007’deki portalinizi Share Point 2010’a yükseltebilirsiniz. Burada örnekte kullandığımız üzerinde development yapılmamış bir Share Point 2007 portalidir. Development yapılmış portallerde bin klasöründeki dll’leri, GAC’a atılan dll’leri, web.config dosyasını ve developmenta göre başka taşımalar da yapmak gerekebilir.

Visual Upgrade

Visual upgrade gerçekleştirebilmek için MOSS 2007 kurulu ortamın, Sharepoint 2010 kurulumu için zorunlu olan gereksinimlere sahip olması gerekir. Gerçekleştireceğimiz örnekte Windows Server 2008 R2 üzerine kurulmuş ve veritabanı olarak SQL Server 2008 kullanan MOSS 2007 SP2 ortamı vardır.

1. Upgrade edilecek farm hakkında genel bilgi almak ve upgrade öncesi gerekli kontrollerin yapılması için command prompt’ta “stsadm –o preupgradecheck” komutunu çalıştırın. Sistem değişkenlerinde stsadm pathi mevcut değilse command prompt’ta “stsadm” komutlarını çalıştırmak için “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\BIN” pathine gitmeniz gerekecektir.

Preupgradecheck
Preupgradecheck

2. Sharepoint 2010 setup’ı çalıştırın.

3. Sharepoint 2010 yüklenmeden önce gerekli yazılımların yüklenmesi için “Install software prerequisites”i tıklayın.

Install Software Prerequisites
Install Software Prerequisites

4. Gerekli yazılımlar yüklendikten sonra Sharepoint 2010’u kurmaya başlayın.

5. Product Key ekranından product key’i girin ve devam edin.

6. Lisans sözleşmesi ekranında sözleşmeyi kabul edip devam edin.

7. Sunucuda kurulu olan MOSS 2007 kurulum sihirbazı tarafından algılanacaktır. Install Now butonuna tıklayarak upgrade işlemine başlayalım.

Eski Versiyon Algılama
Eski Versiyon Algılama

8. Aşağıdaki ekran gelecektir. Close butonunu tıklayarak Sharepoint Configuration Wizard’ı başlatalım.

Run Configuration Wizard
Run Configuration Wizard

9. Sharepoint Configuration Wizard ilk ekranında Next butonunu tıklayın. Security Settings ekranı gelecektir.

Security Settings
Security Settings

10. Security Settings ekranında farm accountunuzun şifresini girerek Next butonuna tıklayın. Visual upgrade seçeneklerinin bulunduğu ekran gelecektir.

Visual Upgrade
Visual Upgrade

11. Birinci seçenek, ikinci seçenekte manuel yapacağımız MOSS 2007 interface’ini kullanan portallerin Sharepoint 2010 interface’ini kullanmasını sağlama işleminin, bütün site’lar için otomatik olarak yapılmasını sağlar. İkinci seçenek seçili olarak Next butonuna tıklayın. Configuration bilgilerinin(Config database ve bulunduğu server) görüntülendiği ekran gelecektir.

Completing Configuration Wizard
Completing Configuration Wizard

12. Next butonuna tıklayarak yapılandırmayı tamamlayalım.

Completed Configuration Wizard
Completed Configuration Wizard

13. Finish butonuna tıkladığımızda configuration wizard kapanacaktır. MOSS 2007’de nesneleri Sharepoint 2010’a upgrade eden bir timer job çalıştırılacaktır. Configuration wizard kapandıktan sonra Central Administration, çalışan bu timer job’ın monitor ekranı ile açılacaktır. Görüleceği üzere açılan Central Administration, MOSS 2007 değil Sharepoint 2010 Central Administration ekranıdır.

Running Timer Job
Running Timer Job

14. Timer job tamamlandığında upgrade işlemi tamamlanmış olacaktır.

15. MOSS 2007’de oluşturduğum portal Sharepoint 2010’a upgrade ettikten sonra aşağıda görüldüğü gibi olduğu gibi taşınmıştır.

MOSS 2007'den Sharepoint 2010'a Taşınan  Intranet Portal
MOSS 2007’den Sharepoint 2010’a Taşınan Intranet Portal

16. Site Actions’a tıkladığınızda Visual Upgrade seçeneği görülecektir.

Visual Upgrade
Visual Upgrade

17. Site Actions’dan Visual Upgrade’a tıkladığınızda visual upgrade ekranı açılacaktır. Visual upgrade için üç seçenek vardır.

Visual Upgrade Seçenekleri
Visual Upgrade Seçenekleri

Birinci seçenekte mevcut MOSS 2007 interface kullanılmaktadır.  İkinci seçenekte site’ın Sharepoint 2010 feature ve interface’lerini kullandığında nasıl görüneceğini görmemizi sağlar. Bu seçenek ön izlemedir. Site henüz Sharepoint 2010’a çevrilmemiştir. Eğer bir hata ile karşılaşılırsa MOSS 2007 arayüzüne dönmemize imkan sağlar. Visual Upgrade ekranından birinci seçenek ile MOSS 2007 arayüzüne geri dönebiliriz. Üçüncü seçenekte ise MOSS 2007 arayüzü Sharepoint 2010’a upgrade edilir.

MOSS 2007 Portalin Sharepoint 2010'a Upgrade Edilmiş Görüntüsü
MOSS 2007 Portalin Sharepoint 2010’a Upgrade Edilmiş Görüntüsü

Sonraki yazıda görüşmek üzere.

Reklamlar