Hata Mesajı:

The search service is not able to connect to the machine that hosts the administration component. Verify that the administration component ‘67112366-98c1-4adb-9f62-f663713a78d4’ in search application ‘Search Service Application’ is in a good state and try again

Stack Trace:

System.InvalidOperationException: The search service is not able to connect to the machine that hosts the administration component. Verify that the administration component ‘67112366-98c1-4adb-9f62-f663713a78d4’ in search application ‘Search Service Application’ is in a good state and try again.

at Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchApi..ctor(SearchServiceApplication application)
at Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchServiceApplication.get_SearchApi()
at Microsoft.Office.Server.Search.WebControls.SearchApplicationSystemStatus.GetStatusString(SearchServiceApplication searchApp)
at Microsoft.Office.Server.Search.WebControls.SearchApplicationSystemStatus.BindContentToTable(Int32 pageNumber, Table contentTable)

Case:

Share Point 2010’da search servisini(Search Service Application) browse ettiğinizde, Search Administration componentlerinin bulunduğu makineye search servisi erişemediğinde karşılaşırsınız.

(In SharePoint 2010  when you try to browse to a Search Service Application, if the search service is not able to connect to the machine that hosts the administration component, it show this error.)

Çözüm:

1. Central Administration’da search servisine (Manage Service Applications/Search Service Application) girin.

(Open the Search Service Application from Central Administration.)

2. Search Administration componentlerinin farmda hangi makinede olduğunu kontrol edin.

(See the administration component hosts which machine in the farm.)

Search Administration Component
Search Administration Component

3. Search Administration componentlerinin bulunduğu makineye(SCPP01) girin.

(Login this machine.)

4. Share Point 2010 Management Shell’de “Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance -local” komutunu çalıştırarak search servisinin durumunu görün. Disabled görünecektir.

(Run the above command in SharePoint 2010 Management Shell and see the service status. It will appear disabled.)

5. Share Point 2010 Management Shell’de “Start-SPEnterpriseSearchServiceInstance -Identity <servername>” komutunu çalıştırarak search servisini online duruma getirin.

(Run the above command in SharePoint 2010 Management Shell  and bring the Search Service can be accessed.)

6. Share Point 2010 Management Shell’de “Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance -local” komutunu çalıştırarak search servisinin durumunu görün. Online görünecektir

(Run the above command in SharePoint 2010 Management Shell and see the service status. It will appear online.)

7. Share Point 2010 Management Shell’de aşağıdaki scripti çalıştırın.(Notepade kopyalayıp, “.ps1” uzantısı ile kaydedip elde ettiğiniz script dosyasını çalıştırabilirsiniz.)

(Run the following command in SharePoint 2010 Management Shell.)

$instance = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance -local
$searchApp = Get-SPEnterpriSesearchServiceApplication
Set-SPEnterpriseSearchAdministrationComponent –SearchApplication $searchApp –SearchServiceInstance $instance

8. Bir süre bekledikten sonra Search Service erişilebilir durumda olacaktır.

(Wait several minutes)

Sonuç:

Search Service Application browse edilebilir duruma gelecektir.

(Search Service Application has been accessible.)

Reklamlar